Ny finanseringsform i Sverige: 20 forskningsmiljøer valgt ut

30.06.2006
20 forskningsmiljøer i Sverige garanteres basisfinansiering de neste to årene, etter hard konkurranse med 80 andre søkere. Det er ordningen Linnéstödet som trer i kraft.
Målsetningen med Linnéstödet er å forbedre støtten til forskning av høyeste kvalitet som kan konkurrere internasjonalt, heter det i en pressemelding fra Vetenskapsrådet. Hele åtte av de 20 miljøene kommer fra Lunds Universitet, mens de øvrige også kommer fra gamle universiteter:
- Det er ikke overraskende at de mer etablerte universitetene har klart seg best i denne første utlysningen. Det har vært en knallhard konkurranse. Det interessante blir å se hvordan det går i kommende utlysninger, sier Vetenskapsrådets (VR) generaldirektør Pär Omling.

Linnéstödet, som er et samarbeid mellom VR og Formas, skal være et tillegg til universitetenes basisbevilgninger, og skal gjøre det mulig å tenke langsiktig. De 20 miljøene skal dele på 140 millioner SEK per år i ti år.

De utvalgte miljøene er:

Chalmers tekniska högskola: Engineered quantum systems

Göteborgs universitet: Learning, Interaction, and Mediated communication in contemporary Society (LIMS)/Lärande, samverkan och kommunikation med ny teknik i det moderna samhället

Karolinska Institutet:
A Strategic Research Center in Developmental Biology for Regenerative Medicine (DBRM)
STARGET - a cancer research network for studies of the diagnostic, prognostic and therapeutic potential of mesenchymal cells of the tumor stroma

KTH:
A blueprint for future flow research
ACCESS - Autonomic Complex Communication nEtworks, Signals, and Systems

Linköpings universitet: Linköping Linneaus Initiative fo Novel Functional Materials/Linköpings Linnéinitiativ för nya funktionella material (LILi-NFM)

Lunds universitet:
Centre for Economic Demography (CED) / Centrum för Ekonomisk Demografi (CED)
Dissection of the genetic and metabolic complexity of diabetes and its complications
Exploring and Controlling the States of Matter with Light - Multidisciplinary Laser Spectroscopy within the Lund Laser Centre
Hemato-Linné / Hemato-Linné, en gemensam satsning för att förstå frisk och sjuk blodbildning.
Innovation, Entrepreneurship and Knowledge Creation: Dynamics in Globalising Learning Economies - Linnaeus Research at LUCIE
Nanoscience and Quantum Engineering
Organizing Molecular Matter
The neuronanoscience research centre - a cross-disciplinary research and technological platform combining neuroscience, nano- and microtechnology and biotechnology

SLU: Insect Chemical Ecology, Ethology and Evolution, ICE3

Stockholms universitet:
Climate evolution, variability and sensitivity/ Klimatutveckling, klimatvariationer, och klimatets känslighet.
Integration or segregation? Immigrants and the labour market

Umeå universitet: Ageing and Living Conditions/ Den åldrande befolkningen och förändrade levnadsvillkor

Uppsala universitet:
Strategic funding of Uppsala RNA research center (URRC)Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her