Ny gjesteprofessorordning for nærområdet

12.03.2004
En ny gjesteprofessorordning for Baltikum og Nordvest-Russland er lansert. Denne er kun åpen for gjesteprofessorer innen allerede etablerte NorFA-nettverk og NorFA-finansierte nordiske forskerskoler.
Søknadsfristen for første utlysning er 1. juni 2004. Les mer.
Nyhetsbrev
Facebook