Ny kunnskap om nordisk forskning på seminar i København

16.06.2010
“Research performance in the Nordic Countries” var navnet på NordForsks seminar som ble holdt i København mandag 7. juni. Om lag 80 personer fra alle de nordiske landene deltok i dialog omkring to nye publikasjoner, begge utarbeidet av NORIA-nettet ”The use of bibliometrics in research policy and evaluation acitivities”.
 Ny kunnskap om nordisk forskning på seminar i København
Forskere og representanter for forskningsinstitusjoner og offentlige etater var enige om at resultatene av de to nye rapportene vil bidra til mer kunnskapsbasert forskningspolitikk og finansiering i fremtiden. Det var også enighet om at bruken av bibliometriske metoder har ført til noen interessante og overraskende nye funn om forskning i de nordiske landene

NORIA-nettet i bibliometri ble etablert i 2008 og har arbeidet med sammenligninger av ytelse innenfor forskning på tvers av land ved hjelp av bibliometri. Dette seminaret var første anledning for et bredere publikum til å ta del i NORIA-nettets konklusjoner.NordForsk tolker den store interessen og det store fremmøtet som et tegn på at temaet for seminaret både er svært viktig og politisk relevant.

Det danske underet
Jesper Schneider fra Det Informationsvidenskabelige Akademi i Danmark presenterte konklusjoner og funn fra rapporten “Bibliometric Research Performance Indicators in the Nordic Countries”. Han nevnte blant annet følgende hovedpunkter:

• Nordiske forskeres produksjon av vitenskapelige artikler har økt betraktelig i alle de fem landene i løpet av de siste 20 årene.
• Sverige har den desidert største publikasjonsproduksjonen av de nordiske landene, også målt per innbygger.
• Norge og Island har hatt en betydelig høyere vekst i deres publikasjonsproduksjon de siste fem årene enn de andre nordiske landene.
• I den siste perioden som ble undersøkt, 2004 - 2007, var alle de nordiske landene blant verdens mest siterte, fra Danmark på fjerde plass til Finland på ellevte plass.
• Danmark har tatt et bemerkelsesverdig stort sprang. På alle forskningsfelt er Danmark blant verdens ledende nasjoner når det gjelder antall siteringer. På seminaret kunne imidlertid ingen finne en god forklaring på dette, som ble kalt "det danske underet".

Internasjonalt forskningssamarbeid
Magnus Gunnarsson, som inntil nylig arbeidet ved Vetenskapsrådet, nå senioranalytiker ved Gøteborgs universitet, presenterte rapporten ”International Research Cooperation in the Nordic Countries”. Her har internasjonalt samarbeid, definert som medforfatterskap i vitenskapelige artikler i perioden 1984 til 2008 blitt undersøkt ved hjelp av bibliometriske metoder. Dette var noen av hovedpunktene i Gunnarson presentasjon:

• Andelen artikler som følge av internasjonalt samarbeid har økt dramatisk i alle land. Omtrent halvparten av alle artikler fra Danmark, Finland, Norge og Sverige er internasjonale samarbeid. På Island er to tredeler av alle artiklene basert på internasjonalt samarbeid.
• I Finland er Estland det viktigste samarbeidslandet, mens de fire andre nordiske landene har et annet nordisk land på toppen av sine samarbeidslister.
• Samarbeidet innenfor Norden har økt i denne perioden, men ikke fullt så mye som samarbeidet med land utenfor Norden.
• De tre viktigste arenaene for internasjonalt forskningssamarbeid i forhold til relativ størrelse er
1. innen Norden
2. mellom nordiske og nordamerikanske forskere
3. mellom nordiske og andre europeiske forskere

Overraskende nordisk
"Forskning blir stadig viktigere som politisk verktøy, og vi vil basere politikk på bevis”, sa Hans Müller Pedersen, som er visedirektør ved det danske Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling.

"Denne rapporten er svært viktig. Det er et av våre mål å internasjonalisere dansk forskning, og denne rapporten viser at vi beveger oss i riktig retning. Når jeg snakker med forskere, sier de ofte at europeiske partnere er langt viktigere enn nordiske. Jeg ble derfor overrasket over å høre at det er en slik stor overvekt av nordisk samarbeid. Videre var jeg glad for å se at danske forskere samarbeider med så mange ulike land”, fortsatte Müller Pedersen.Sammenligning av nordiske universiteter
Også et nytt NORIA-net-prosjekt ble annonsert på seminaret. “Bibliometric indicators for Nordic Universities” koordineres av Fredrik Piro ved Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP). Gunnar Sivertsen, også fra NIFU STEP presenterte formålet med dette NORIA-nettets arbeid.

Bakgrunnen for denne studien er mangelen på universelt aksepterte metoder og standarder for å sammenligne universiteter. "Vi tar sikte på å finne en felles nordisk metode og et nytt system som er mer transparent og gir mer informasjon enn det som er tilgjengelig i dag, sier Sivertsen. Han påpekte at hensikten ikke er å skape en nordisk rankingliste, men å beskrive universitetene i henhold til en rekke indikatorer. Formålet er:
• å gi informasjon til de nordiske universitetene og de nasjonale forskningsmyndighetene
• a gi en bedre forståelse av fordelene med bibliometri
• a innføre tilstrekkelige indikatorer

NORIA-nettet starter nå arbeidet med sin rapport, og har som mål å publisere denne innen utgangen av året. Et åpent seminar er planlagt til første halvdel av 2011.

Last ned eller bestill rapportene her:

International Research Cooperation in the Nordic Countries

Bibliometric Research Performance Indicators in the Nordic CountriesTekst av Dag Inge Danielsen, bearbeidet norsk versjon av Lisa H. Ekli.
Foto: Dag Inge Danielsen

Foto:
1) Fra venstre, Karen Knudsen Christen fra Forsknings- og innovationsstyrelsen og Gunnar Sivertsen fra NIFU STEP, begge medlemmer av NORIA nettet “The use of bibliometrics in research policy and evaluation acitivities”, og Karen Hostens fra NordForsk.
2) Jesper Schneider, Informationsvidenskabelige Akademi i Danmark
3) Magnus Gunnarsson, Gøteborgs Universitet
4) Hans Müller Pedersen, visedirektør ved det danske Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
5) Gunnar Sivertsen, Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP)
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her