Ny leder av avdelingen for Kunnskap og Velferd på Nordisk Ministerråd

30.08.2012
Anders Geertsen er ny leder for avdelingen for Kunnskap og Velferd (KV) på Nordisk Ministerråds sekretariat i København.

Anders Geertsen kommer fra stillingen som visedirektør for «Styrelsen for Universiteter og Internationalisering», Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Her arbeidet han blant annet med hele universitetsområdet og internasjonaliseringen av alle videregående utdannelsesretninger.   Tidligere har Anders Geertsen vært områdedirektør på Det Danske Filminstitut, under Kulturministeriet.

I perioden fra 1991 til 2002, gjennom tolv år, var Anders ansatt i det engelske vitenskapelige forlag Blackwell, hvor han arbeidet med forskningspublisering.

Nyhetsbrev
Facebook