Ny lov om akademisk frihet i Norge?

13.02.2006
Et utvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet kommer trolig til å foreslå en lov om akademisk frihet for den enkelte forsker. Idag har Norge ingen slik lov, kun en som gjelder forskningsinstitusjonene.
Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt, som sitter i utvalget, mener forskerfriheten vil stå overfor økte trusler i fremtiden:
-Etter min mening er det idag så mange forskjellige typer krefter som trekker i forskningen og forskerne at det er ønskelig å få lovbestemmelser som markerer prinsippet om forskningens uavhengighet og integritet som et grunnleggende prinsipp for hele vårt universitets- og høgskolesystem, sier Bernt til bladet Forskerforum. Han peker på behovet for en forskning som er uavhengig av institusjonens eller andre oppdragsgiveres interesser, både økonomiske og profileringsmessige.

Utvalget ledes av professor i statsvitenskap og tidligere rektor ved Universitetet i Oslo, Arild Underdal.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her