Ny lov om akademisk frihet i Norge?

13.02.2006
Et utvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet kommer trolig til å foreslå en lov om akademisk frihet for den enkelte forsker. Idag har Norge ingen slik lov, kun en som gjelder forskningsinstitusjonene.
Jusprofessor Jan Fridthjof Bernt, som sitter i utvalget, mener forskerfriheten vil stå overfor økte trusler i fremtiden:
-Etter min mening er det idag så mange forskjellige typer krefter som trekker i forskningen og forskerne at det er ønskelig å få lovbestemmelser som markerer prinsippet om forskningens uavhengighet og integritet som et grunnleggende prinsipp for hele vårt universitets- og høgskolesystem, sier Bernt til bladet Forskerforum. Han peker på behovet for en forskning som er uavhengig av institusjonens eller andre oppdragsgiveres interesser, både økonomiske og profileringsmessige.

Utvalget ledes av professor i statsvitenskap og tidligere rektor ved Universitetet i Oslo, Arild Underdal.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her