Ny NordForsk Policy Brief: Bibliometrisk undersøkelse av fellesnordiske forskningsmuligheter

25.08.2008
Nordisk eksellens. Med utgangspunkt i bibliometrisk analyse identifiserer siste nummer i serien NordForsk Policy Briefs nordiske styrkeposisjoner i forskningen – og kommer med forslag til fellesnordiske prioritieringer.
 Ny NordForsk Policy Brief: Bibliometrisk undersøkelse av fellesnordiske forskningsmuligheter
Forfatterne av rapporten har benyttet et investorperspektiv i analysen, og søker å samle ressursene innenfor utvalgte områder som utgjør, eller har potensial til å utvikle seg til, nordiske styrkeområder.

Med hensyn til brede vitenskapelige fagfelt, foreslår raporten at de viktigste nordiske finansieringsmulighetene finnes innenfor:
  • Anvendt biologi og geologi, samt romforskning
  • Biologi
  • Matematikk

Rapporten identifiserer også de ti sterkeste sub-disiplinene i nordisk forskning.

Bibliometriske studier bør ikke alene utgjøre basis for nordiske prioriteringer innen forskerdrevet forskningssamarbeid. Men de kan gi svært nyttig bakgrunnsinformasjon til diskusjoner om fellesnordiske forskningsprioriteringer for nasjonale forskningsfinansierende organer i de nordiske landene.

Last ned eller bestill rapporten her.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her