Ny NordForsk Policy Brief: Evaluering av mulighetene for økt nordisk samarbeid om forskningsinfrastrukturer

13.11.2008
Forbedring av forskningsvilkår. I rapporten Improving research capabilities – An evaluation of the possibilities for increased Nordic cooperation on research infrastructures, den ferskeste utgaven i serien NordForsk Policy Briefs, evalueres mulighetene for å øke det nordiske samarbeidet om forskningsinfrastrukturer.
 Ny NordForsk Policy Brief: Evaluering av mulighetene for økt nordisk samarbeid om forskningsinfrastrukturer
Forskningsinfrastrukturer er en grunnleggende forutsetning for å oppnå ny vitenskapelig innsikt og utviklingen av ny infrastruktur er et viktig element i forskningspolitikken. Større infrastrukturer er teknologisk og økonomisk krevende å utvikle og realiseringen av dem er ofte avhengig av utstrakt internasjonalt samarbeid. Rapporten gir en oversikt over nåværende politiske ståsteder i forhold til forskningsinfrastruktur i de nordiske landene og Europa, og identifiserer noen mulige veier mot økt nordisk samarbeid og koordinering.

Last ned eller bestill rapporten her.
Nyhetsbrev
Facebook