Ny NordForsk Policy Brief: Evaluering av mulighetene for økt nordisk samarbeid om forskningsinfrastrukturer

13.11.2008
Forbedring av forskningsvilkår. I rapporten Improving research capabilities – An evaluation of the possibilities for increased Nordic cooperation on research infrastructures, den ferskeste utgaven i serien NordForsk Policy Briefs, evalueres mulighetene for å øke det nordiske samarbeidet om forskningsinfrastrukturer.
 Ny NordForsk Policy Brief: Evaluering av mulighetene for økt nordisk samarbeid om forskningsinfrastrukturer
Forskningsinfrastrukturer er en grunnleggende forutsetning for å oppnå ny vitenskapelig innsikt og utviklingen av ny infrastruktur er et viktig element i forskningspolitikken. Større infrastrukturer er teknologisk og økonomisk krevende å utvikle og realiseringen av dem er ofte avhengig av utstrakt internasjonalt samarbeid. Rapporten gir en oversikt over nåværende politiske ståsteder i forhold til forskningsinfrastruktur i de nordiske landene og Europa, og identifiserer noen mulige veier mot økt nordisk samarbeid og koordinering.

Last ned eller bestill rapporten her.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her