Ny NordForsk Policy Brief: Urbanforskning i Norden

21.01.2008
De globale utfordringene i fremtiden vil være nært knyttet til urbaniseringsprosessen og utviklingen i de urbane områdene i verden. NordForsks siste Policy Brief Urban development : Nordic strengths and challenges under the heading of a new global agenda gir en oversikt over nordisk urban forskning per i dag, og peker ut aktuelle temaer for fremtidig nordisk forskningssamarbeid på området. Bestill publikasjonen her .
 Ny NordForsk Policy Brief: Urbanforskning i Norden
Urban utvikling
For første gang i historien bor mer enn halvparten av verdens befolkning i byområder. Dette vil på mange måter utfordre den globale utviklingens fremtid når det gjelder miljø, velferd og sosiale forhold. På den annen side kan byene, særlig de store byene, også sees som motorer i den globale økonomien. Store arbeidsmarkeder og ulike former for industriell virksomhet gir konkurranse og spesialisering som fører til økt effektivitet. Spesialisering finner sted i selskaper med høy merverdi som både har fordelene av klyngesamarbeid og global tilgang på kunnskap og innovasjonskapasitet.

På globalt nivå pågår også en spesialiseringsprosess, som fører til fremvekst av et lite antall megabyer som forventes å skulle spille en stadig viktigere rolle som beslutnings- og innovasjonssentre, mens nasjonale hovedsteder mister kraft som nasjonale beslutningssentre. Drivkraften i denne prosessen er den globale økonomiens pågående integrasjonsprosess.

Nordisk urban forskning
Nordisk urban forskning fungerer som en fortolker av globaliseringsprosessenes effekter i lys av ulike nordiske regionale og lokale omstendigheter, og kan dermed hjelpe til å bane vei for innovative og proaktive nordiske strategier for fremtiden.

Sett fra et institusjonelt synspunkt kan vi allerede identifisere fire hovedområder innen urban forskning som kan vise til eksisterende nordisk kompetanse på et anerkjent høyt nivå:
  1. Byenes rolle i nasjonal/regional utvikling og global konkurranse
  2. Byutviklingens sosiale dimensjoner
  3. Bymiljøet og byenes miljømessige påvirkning
  4. Byplanlegging og -styring.

Les mer i NordForsk Policy Brief 3: Urban development : Nordic Strengths and challenges under the heading of a new global agenda. Publikasjonsn kan bestilles her.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her