Ny NordForsk-rapport: Nordic biobanks and registers

Ny NordForsk-rapport: Nordic biobanks and registers

17.03.2017
NordForsk lanserte nylig en rapport som setter søkelyset på registre og biobanker som forskningsinfrastruktur for forskning innen helse og velferd. Rapporten gir en oversikt over eksisterende kunnskap om forskning som tar i bruk nordiske registre, biobanker og kliniske studier på tvers av grensene i Norden.

Nordiske registre og datasett er en gullgruve, men på grunn av tungvinte juridiske, etiske og tekniske hindringer som vanskeliggjør deling av data over landegrensene, er potensialet fortsatt ikke fullt utnyttet. For å dra nytte av potensialet av registrene i nordisk forskningssamarbeid må disse barrierene overvinnes.

Rapporten har blitt produsert på oppdrag fra Nordisk embetsmannskomité for utdanning og forskning.

Nordic biobanks and registers - A basis for innovative research on health and welfare er skrevet av Professor Juni Palmgren fra Karolinska Institutet.

Bestill eller last ned rapporten. 

Tekst: Tor Martin Nilsen

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her