Ny norsk forsker mistenkt for forskningsjuks

04.10.2006
En forsker ved Universitetet for miljø- og biovitenskap og Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo, er under granskning for forskningsjuks. - Jeg tror ikke at dette svekker tilliten til norsk forskning, sier Matthias Kaiser i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi.
Allerede i slutten av juni 2005 mottok Forskningsrådet en skriftlig orientering fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) om at ansettelsesforholdet til den aktuelle forskeren hadde opphørt etter at en doktorgradsstipendiat hadde funnet mangler ved et datamateriale i et prosjekt som var delfinansiert av Forskningsrådet.

Etter en gjennomgang av arbeidet forskeren har gjort for SUM, bekrefter Universitetet i Oslo at det også her finnes grunnlag for mistanke om forskningsjuks. Forskeren har etter dette valgt å si opp sin stilling ved Universitetet i Oslo. Det skal nå nedsettes en uavhengig granskingskomité som skal gå gjennom det forskningsarbeidet forskeren har gjort ved de to universitetene han har vært ansatt ved.

Bente Herstad, leder for Senter for utvikling og miljø, sier at det så langt ikke er noe som tyder på at forskningsjukset i denne saken er like omfattende som i den forrige forskningsfusk-saken.

Matthias Kaiser i Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) tror imidlertid ikke at de to avsløringene om forskningsfusk ved norske forskningsinstitusjoner vil skade norsk forsknings omdømme.
- Når en forsker neglisjerer kvalitetskravet og til og med tar snarveier, kan det potensielt skade vitenskapens omdømme i offentligheten. Men jeg mener at norsk offentlighet er i stand til å skille mellom avviksfenomenene og tilstanden i norsk forskning generelt, sier Kaiser.

NENT har laget forskningsetiske retningslinjer som er sendt ut på høring.

Norges kunnskapsminister Øystein Djupedal har forøvrig sendt brev til Universitetet for miljø- og biovitenskap, Universitetet i Oslo og Norges forskningsråd og bedt om en redegjørelse for hvordan virksomhetene har fulgt opp saken om mistanke om uredelighet i forskning etter at den ble kjent ved den enkelte institusjon.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her