Ny norsk regjering viderefører forskningssatsning

10.11.2005
Den nye norske rød-grønne koalisjonsregjeringen viderefører forskningssatsningen i sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet som ble lagt fram i dag. Kunnskapsminister Djupedal endrer likevel fordelingen av nye doktorgradsstillinger.
Regjeringen opprettholder forslaget om økning i tråd med opptrappingsplanen for den offentlige forskningsinnsatsen. I samsvar Stortingets behandling av forskningsmeldingen foreslår regjeringen å øke kapitalen i Fondet for forskning og nyskaping med NOK 14 milliarder.

I den avgåtte regjeringens budsjettforslag er det foreslått å bevilge midler til 350 nye doktorgradsstillinger, hvorav 250 er foreslått lagt til universitets- og høyskolesektoren og 100 til Norges forskningsråd. Doktorgradsstillingene til Norges forskningsråd ble forutsatt å være frie stipendiater som skulle utlyses på faglig fritt grunnlag. Regjeringen ønsker å kanalisere alle de 350 doktorgradsstillingene til universitets- og høyskolesektoren.

På bakgrunn av dette øker antall doktorgradsstillinger ved universitetene med 92 i forhold til det opprinnelige framlagte budsjettet. Disse fordeles med 30 doktorgradsstillinger til Universitetet i Oslo, 25 doktorgradsstillinger til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 18 doktorgradsstillinger til Universitetet i Bergen, ti doktorgradsstillinger til Universitetet i Tromsø, fem doktorgradsstillinger til Universitetet i Stavanger og fire doktorgradsstillinger til Universitetet for miljø og biovitenskap.

Les mer hos det norske Utdannings- og forskningsdepartementet
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her