Ny norsk regjering viderefører forskningssatsning

10.11.2005
Den nye norske rød-grønne koalisjonsregjeringen viderefører forskningssatsningen i sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet som ble lagt fram i dag. Kunnskapsminister Djupedal endrer likevel fordelingen av nye doktorgradsstillinger.
Regjeringen opprettholder forslaget om økning i tråd med opptrappingsplanen for den offentlige forskningsinnsatsen. I samsvar Stortingets behandling av forskningsmeldingen foreslår regjeringen å øke kapitalen i Fondet for forskning og nyskaping med NOK 14 milliarder.

I den avgåtte regjeringens budsjettforslag er det foreslått å bevilge midler til 350 nye doktorgradsstillinger, hvorav 250 er foreslått lagt til universitets- og høyskolesektoren og 100 til Norges forskningsråd. Doktorgradsstillingene til Norges forskningsråd ble forutsatt å være frie stipendiater som skulle utlyses på faglig fritt grunnlag. Regjeringen ønsker å kanalisere alle de 350 doktorgradsstillingene til universitets- og høyskolesektoren.

På bakgrunn av dette øker antall doktorgradsstillinger ved universitetene med 92 i forhold til det opprinnelige framlagte budsjettet. Disse fordeles med 30 doktorgradsstillinger til Universitetet i Oslo, 25 doktorgradsstillinger til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 18 doktorgradsstillinger til Universitetet i Bergen, ti doktorgradsstillinger til Universitetet i Tromsø, fem doktorgradsstillinger til Universitetet i Stavanger og fire doktorgradsstillinger til Universitetet for miljø og biovitenskap.

Les mer hos det norske Utdannings- og forskningsdepartementet
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her