Ny norsk stortingsmelding om forskning

04.04.2005
Den norske regjeringen la nylig fram en ny stortingsmelding om forskning. Viktige mål i meldingen er å øke den samlede norske forskningsinnsatsen til 3 prosent av BNP innen 2010 og å øke forskningsfondet til 50 milliarder kroner.
Stortingsmeldingen, som har navnet ”Vilje til forskning”, løfter fram tre gjennomgående prioriteringer fram mot 2010; internasjonalisering, styrking av grunnforskningen og tiltak for nyskaping og innovasjon.

Andre spesifikke satsningsområder i forskningsmeldingen er økt FoU-innsats i næringslivet, tiltak for å gjøre forskerkarrierene ved universiteter og høyskoler mer attraktive og tiltak for å sikre kvalitet og langsiktig kompetanseoppbygging i forskningsinstituttene.

Les mer hos det norske Utdannings- og forskningsdepartementet
Les reaksjoner på meldingen hos Norges forskningsråd
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her