Ny norsk stortingsmelding om forskning

04.04.2005
Den norske regjeringen la nylig fram en ny stortingsmelding om forskning. Viktige mål i meldingen er å øke den samlede norske forskningsinnsatsen til 3 prosent av BNP innen 2010 og å øke forskningsfondet til 50 milliarder kroner.
Stortingsmeldingen, som har navnet ”Vilje til forskning”, løfter fram tre gjennomgående prioriteringer fram mot 2010; internasjonalisering, styrking av grunnforskningen og tiltak for nyskaping og innovasjon.

Andre spesifikke satsningsområder i forskningsmeldingen er økt FoU-innsats i næringslivet, tiltak for å gjøre forskerkarrierene ved universiteter og høyskoler mer attraktive og tiltak for å sikre kvalitet og langsiktig kompetanseoppbygging i forskningsinstituttene.

Les mer hos det norske Utdannings- og forskningsdepartementet
Les reaksjoner på meldingen hos Norges forskningsråd
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her