Ny organisasjon for nordisk samarbeid om IKT og datalagring

02.11.2011
The Nordic DataGrid Facility (NDGF) har utgjort en base for nordisk samarbeid innen databehandling og datalagring i mer enn 10 år. Nå tar en ny organisasjon for nordisk akademisk høyhastighetsnettverk form innenfor NordForsks rammer, som skal styre og gjennomføre disse aktivitetene.
Ny organisasjon for nordisk samarbeid om IKT og datalagring

De nordiske landene har lange tradisjoner for samarbeid både innenfor eVitenskap og eInfrastruktur, mye brukt av forskere som arbeider med simulering, modellering og dataanalyse. I løpet av de siste årene har omfanget av det nordiske samarbeidet på databehandling og datalagring blitt stadig bredere.

Denne aktiviteten er av strategisk betydning for å støtte den nordiske forskningen. Derfor har de nasjonale forskningsrådene og eInfrastruktur-organisasjoner i Norden blitt enige om å etablere en ny nordisk organisasjon innen 2012, som skal ivareta denne utviklingen. NordForsk bidrar med de organisatoriske rammene omkring virksomheten, og tilbyr administrativ og juridisk støtte.

- Vi har alle muligheter til å samarbeide om å påvirke, og for å lykkes med dette er det veldig viktig å ha en velorganisert nasjonal eInfrastruktur av tilstrekkelig høy kvalitet, sier René Belsø, Direktør for Dansk Center for Scientific Computing (DCSC) og midlertidig direktør for NDGF. – Sammen har vi en kapasitet som overstiger Europas største land når det gjelder teknisk kompetanse og politisk innflytelse.

Tidligere i høst innledet NordForsk det nordiske eScience globaliseringsinitiativ. Båndene mellom de to tiltakene er mange, og det er all grunn til å forvente et fruktbart samarbeid.

 

Tekst: Lisa H. Ekli
Foto: Sundeip Arora

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her