Ny översikt över forskarutbildning

24.09.2004
En ny översikt över forskarutbildningen i Norden och närområderna skall utarbetas. En inledande kartläggning är redan gjord och kommer att läggas ut på NorFAs webbsida inom oktober.
Som en uppföljning av konferensen Cooperation on Research Training in the Baltic Sea Area i Riga den 10-11 maj 2004, har NorFA initierat ett projekt, "Survey on post graduate training in the Nordic-Baltic Area", som går ut på en jämförande kartläggning och analys av forskarutbildningen i de nordiska och baltiska länderna samt i nordvästra Ryssland, Tyskland och Polen. Översikten utarbetas av Dr. Andreas Önnerfors vid Lunds universitet, och skall bland annat ge information om de institutionella strukturererna, det ekonomiska stödet, tidsramarna, examensstrukturerna och karriärmöjligheterna.

Mellan de elva länderna framträder tydliga skillnader i hur forskarutbildningen organiseras, men också en gemensam strävan efter kvalitet och innovation i doktorandernas forskning. Gemensamt är också att det pågår en anpassning av den högre utbildningen i enlighet med Bologna-processen.

En inledande kartläggning av uppgifter i redan befintliga källor är redan gjord och kommer att läggas ut på NorFAs webbsida inom oktober. Översikten kommer att uppdateras regelbundet, och vi välkomnar alla bidrag i form av kompletterande information eller tillrättalägganden.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her