Ny policy brief: Norden som globalt helseeksperimentarium

25.02.2008
– Norden har potensial til å bli en global rollemodell innen utvikling av forskningsbaserte innovative løsninger til forebygging av kroniske sykdommer. Slik lyder konklusjonen i siste publikasjon i serien NordForsk Policy Briefs: The Nordic region as a global health lab. Bestill analysen her .
 Ny policy brief: Norden som globalt helseeksperimentarium
Sentrale anbefalinger
I sine anbefalinger for nordiske forsknings- og innovasjonsinitiativer innen global helse legger rapporten vekt på tverrsektorielle tilnærminger som involverer nye aktører og arenaer:

1. Ny forskningsagenda
De nordiske helsevesen og myndigheter bør søke å utvikle og spre nye tenkemåter og en ny dagsorden, som kan justere og dempe dagens fokus på behandling, observasjon og informasjonskampanjer til fordel for forebygging og intervensjon. Bruken av intervensjonsstudier og praksisbasert forskning bør økes. Til å understøtte denne utviklingen er det også behov for ny infrastruktur som kan knytte sammen de ulike forskningsområdene som er relevante for innsatsen (f.eks. behavioural economics, etnografi og forbrukeratferd).

2. Nye partnerskap
Det er behov for økt samarbeid mellom kunnskapsmiljøer, matvareindustrien, dagligvarehandelen og cateringindustrien, legemiddelindustrien, helsevesenet, forsikringsbransjen, interesseorganisasjoner, lokale, nasjonale og regionale myndigheter. Det behøves også en sterk infrastruktur som støtter opp om utveksling av ideer, kunnskaper og resultater.

3. Nye plattformer og konkrete initiativer
Etablering av nordiske praksisorienterte helseeksperimentarier anbefales; institusjonelle plattformer som gjør det mulig å prøve ut nye løsninger i deres naturlige omgivelser (sunn mat på arbeidsplassen, idrettstilbud ved supermarkeder, prioritering av sunne alternativer i dagligvarebutikkene) og å måle og samle inn data på effekten av løsningene.

Analysen presenterer flere anbefalinger i forhold til å etablere og lede slike helseeksperimentarier. Andre konkrete anbefalinger omfatter etableringen av et Nordic Action Centre for Prevention, utarbeidelse av en Prevention Monitor og opprettelsen av et Nordic Centre of Excellence program for forebyggende helse.

Nordiske fortrinn
Analysen trekker frem en rekke faktorer som gjør Norden særlig egnet som globalt helse-eksperimentarium. Blant disse faktorene er veletablerte offentlige helseinstitusjoner som støtter sterke forskningsinstitusjoner; en historisk tradisjon for gjennomføring av store befolkningsundersøkelser; politisk stabilitet; høy tillit til det offentlige systemet og befolkninger som er endringsvillige og åpne for å prøve ut nye ideer.

Første versjon av rapporten ble presentert på innovasjonskonferansen New trends in Nordic innovation, som det finske formannskapet arrangerte i samarbeid med Nordisk innovationscenter i november 2007.

Analysen The Nordic region as a global health lab kan bestilles kostnadsfritt fra NordForsk.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her