Ny publikasjon om forsknings og utviklingsarbeid i Norden

04.09.2012
Publikasjonen “Forskning i Norden – Nøkkeltall 2012” inneholder aktuell statistikk om forsknings- och utviklingsarbeidet i Norden. Publikasjonen er utført av Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) på oppdrag fra Nordiska ministerrådet.

Klikk her for å laste ned eller bestille publikasjonen.

Nyhetsbrev
Facebook