Ny rapport fra NordBib: ”Open Access in the Nordic Countries”

06.07.2007
Programmet NordBib presenterer en ny rapport om tilstanden for Open Access (OA) innenfor vitenskapelig publisering i Norden. Rapporten er utarbeidet av konsulentene Turid Hedlund og Ingegerd Rabow, og omfatter også konklusjonene fra NordBibs OA-workshop 2007.
 Ny rapport fra NordBib: ”Open Access in the Nordic Countries”
Det pågår et globalt paradigmeskifte innenfor vitenskapelig publisering, og utviklingen for Open Access styrer oppmerksomheten til finansierende organer, forfattere, forleggere og bibliotekarer i nye retninger. Konfliktområder finnes fortsatt, men det synes å være vilje i alle de berørte miljøene til å utforske de mulighetene Open Acces gir, gjennom felles samarbeidsløsninger.

NordBib har som mål å skape en fellesnordisk tilnærming til Open Access og distribusjon av forskningsresultater og -arbeider. Programmet står bak en rapport som både beskriver status quo på området i de nordiske landene (Del 1), og dokumenterer diskusjonen og forslagene fra en nordisk workshop om Open Access som ble avholdt i Helsingør 23–24 April 2007 (Del 2).

Rapporten identifiserer også fremtidige utfordringer knyttet til håndtering av Copyright og utvikling av gode finansieringsmodeller. Generelt understreker rapporten betydningen av informasjon om Copyrightbetingelser rettet mot forskningsmiljøene. Fellesmøter hvor de nordiske forskningsrådene deltar og diskuterer slike forhold til lys av avtaleinngåelser med forlag og utgivere, vil være gode fora for informasjon og diskusjon. EU-beslutninger vil imidlertid være det mest avklarende og ønskverdige.

Vitenskapelig publisering på nordiske språk i fremtiden, er også et sentralt diskusjonspunkt. Et forslag går ut på at offentlige midler til publisering av vitenskapelige tidsskrifter på nordiske språk kan dreies mot støtte til OA-publiseirng. Tidsskriftspublisering er velegnet som tiltaksområde innenfor OA-utviklingen, ettersom det også bringer inn forlagenes sentrale rolle som viktige samarbeidspartnere i utviklingen.

Rapporten vil legge grunnlaget for NordBib-ledergruppens politiske anbefalinger og initiativer i forhold til Open Access fremover, både på nasjonalt og nordisk nivå. Målet er å lede nasjonale styringsmakter i Norden, finansierende råd, rettighetshavere, forlagene og de forskningspolitiske miljøene frem mot en felles Open Access-politikk.

Last ned rapporten ”Open Access in the Nordic Countires”.

Eller bestill den i trykt versjon fra NordBibs sekretariat: www. nordbib.net.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her