Ny rapport fra NordForsk: Ethical review, data protection and biomedical research in the Nordic countries – a legal perspective

08.03.2017
Den nyeste rapporten fra NordForsk gir en oversikt over eksisterende lovgivning for innsamling og gjenbruk av helserelaterte persondata innen medisinsk forskning i de nordiske landene.
 Ny rapport fra NordForsk: Ethical review, data protection and biomedical research in the Nordic countries – a legal perspective

Potensialet for forsking basert på nordiske datasett er stort, og det er mange fordeler ved å dele data over de nordiske landegrensene. Samtidig må man overkomme mange eksisterende hindringer, deriblant juridiske, som vanskeliggjør deling av nordiske data. Klarer man dette er det en god mulighet til å tiltrekke seg internasjonal interesse og skape verdifull forskningsbasert kunnskap.

I tillegg til å gi et juridisk perspektiv på innsamling og gjenbruk av helserelaterte persondata i medisinsk forskning, ser rapporten på hvordan etiske vurderinger er integrert i de juridiske rammeverkene, blant annet i den europeiske databeskyttelseslovgivningen som trer i kraft i mai 2018.

Rapporten er skrevet av dr. Marjut Salokannel.

 Bestill eller last ned rapporten

Tekst: Tor Martin Nilsen

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her