Ny rapport fra NordForsk: Ethical review, data protection and biomedical research in the Nordic countries – a legal perspective

08.03.2017
Den nyeste rapporten fra NordForsk gir en oversikt over eksisterende lovgivning for innsamling og gjenbruk av helserelaterte persondata innen medisinsk forskning i de nordiske landene.
 Ny rapport fra NordForsk: Ethical review, data protection and biomedical research in the Nordic countries – a legal perspective

Potensialet for forsking basert på nordiske datasett er stort, og det er mange fordeler ved å dele data over de nordiske landegrensene. Samtidig må man overkomme mange eksisterende hindringer, deriblant juridiske, som vanskeliggjør deling av nordiske data. Klarer man dette er det en god mulighet til å tiltrekke seg internasjonal interesse og skape verdifull forskningsbasert kunnskap.

I tillegg til å gi et juridisk perspektiv på innsamling og gjenbruk av helserelaterte persondata i medisinsk forskning, ser rapporten på hvordan etiske vurderinger er integrert i de juridiske rammeverkene, blant annet i den europeiske databeskyttelseslovgivningen som trer i kraft i mai 2018.

Rapporten er skrevet av dr. Marjut Salokannel.

 Bestill eller last ned rapporten

Tekst: Tor Martin Nilsen

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her