Ny rapport kartlegger nordiske universiteters forskningsprestasjoner

Ny rapport kartlegger nordiske universiteters forskningsprestasjoner

05.07.2017
NordForsks tredje rapport i serien "Comparing Research at Nordic Higher Education Institutions Using Bibliometric Indicators" tar for seg årene 1999-2014, og er kraftig utvidet i forhold til de to foregående rapportene. Den viser at enkelte nordiske universiteter er i verdensklasse innen forskning, men at de fleste ikke når det nivået.

Rapporten benytter seg av data om vitenskapelige publiseringer og siteringer for å presentere indikatorer for forskningen som utføres av universiteter og høyskoler i Norden. Sammenlignet med tidligere utgivelser dekkes flere utdannelsesinstitusjoner og det presenteres flere indikatorer. Forskningsområdene den tar for seg er denne gang delt inn i 16 emner, mot ni tidligere. Dermed skulle informasjonen være både mer omfattende og mer spesifikk.

Rapporten gir et atskillig mer nyansert bilde av de nordiske universitetenes kvaliteter, styrker og svakheter enn ensidige globale rangeringslister, og finner at forskjellene mellom institusjonene er ganske stabile når det gjelder spesialiseringer og volum av forskning. 

Indikatorene viser at enkelte nordiske universiteter hevder seg meget godt i en internasjonal sammenheng, men at flertallet ikke holder et så høyt nivå. De fleste gjør det likevel bedre enn verdensgjennomsnittet. Med andre ord blir det gjort forskning i verdensklasse i noen nordiske universiteter, men ikke i de fleste.

Last ned eller bestill rapporten

Tekst: Eivind Sætre
Illustrasjon: Jan Neste

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her