Ny rapport om forskningssystemene i Baltikum og Russland

04.04.2007
Forskningssystemene i de baltiske landene og Russland har gjennomgått dyptgripende forandringer siden 1991. Økt fokus på internasjonalt samarbeid er ett resultat av disse endringene, et skifte i fokus som kan komme de nordiske landene til nytte, konkluderer NordForsks nye rapport.
NordForsk rapporten ”Developments in research – an outline of the science systems in Russia and the Baltic States” gir en oversikt over den strukturelle oppbygningen av forskningssystemene i de enkelte landene og de viktigste reformer som er blitt gjennomført siden 1991.

Rapporten diskuterer noen av de forskningspolitiske utfordringer landene i dag står overfor. Forholdsvis lave F&U budsjetter, hjerneflukt fra forskning til andre samfunnsområder og til utlandet og mangelfulle mekanismer for omsetting av forskningsresultater i økonomisk utvikling er aktuelle problemstillinger i alle de fire landene.

Rapporten presenterer også landenes nåværende og fremtidige forskningsprioriteringer. Alle landene har økt samarbeidet med de vestlige, inkludert de nordiske landene, betraktelig. For å styrke slikt samarbeid ytterligere er det imidlertid viktig at de nordiske landene tar i bruk ulike strategier for henholdsvis de tre baltiske landene og Russland. Norden anses som en viktig samarbeidspartner i de baltiske landene, mens regionen i Russland havner betydelig lenger ned på listen over prioriteringer.

Internasjonaliseringen av forskningen står imidlertid høyt på agendaen i både de nordiske land og i Russland og Baltikum, og denne prosessen har satt fart i uviklingen mot et styrket nordisk-russisk og nordisk-baltisk forskningssamarbeid.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her