Ny rapport om forskningssystemene i Baltikum og Russland

04.04.2007
Forskningssystemene i de baltiske landene og Russland har gjennomgått dyptgripende forandringer siden 1991. Økt fokus på internasjonalt samarbeid er ett resultat av disse endringene, et skifte i fokus som kan komme de nordiske landene til nytte, konkluderer NordForsks nye rapport.
NordForsk rapporten ”Developments in research – an outline of the science systems in Russia and the Baltic States” gir en oversikt over den strukturelle oppbygningen av forskningssystemene i de enkelte landene og de viktigste reformer som er blitt gjennomført siden 1991.

Rapporten diskuterer noen av de forskningspolitiske utfordringer landene i dag står overfor. Forholdsvis lave F&U budsjetter, hjerneflukt fra forskning til andre samfunnsområder og til utlandet og mangelfulle mekanismer for omsetting av forskningsresultater i økonomisk utvikling er aktuelle problemstillinger i alle de fire landene.

Rapporten presenterer også landenes nåværende og fremtidige forskningsprioriteringer. Alle landene har økt samarbeidet med de vestlige, inkludert de nordiske landene, betraktelig. For å styrke slikt samarbeid ytterligere er det imidlertid viktig at de nordiske landene tar i bruk ulike strategier for henholdsvis de tre baltiske landene og Russland. Norden anses som en viktig samarbeidspartner i de baltiske landene, mens regionen i Russland havner betydelig lenger ned på listen over prioriteringer.

Internasjonaliseringen av forskningen står imidlertid høyt på agendaen i både de nordiske land og i Russland og Baltikum, og denne prosessen har satt fart i uviklingen mot et styrket nordisk-russisk og nordisk-baltisk forskningssamarbeid.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her