Nordisk rapport evaluerer klimaforandringenes konsekvenser for primærnæringene

19.08.2014
Forskningsprogrammet "Climate Change Impacts, Adaptation and Mitigation in Nordic Primary Industries" kommer med sine konklusjoner og anbefalinger.
Nordisk rapport evaluerer klimaforandringenes konsekvenser for primærnæringene

Rapporten gjør rede for både positive og negative konsekvenser for jordbruk, skogbruk og fiske, og legger vekt på at det er store usikkerheter knyttet til hva disse industriene må forholde seg til fremover.

Selv om det er hevet over enhver tvil at effektene av klimaforandringene blir mange er det vanskelig - for ikke å si umulig - å komme med forutsigelser på detaljnivå. Det anbefales derfor at det satses videre på monitorering og forskning som kan hjelpe industriene til å tilpasse seg forandringene og til å utnytte de nye muligheter som vil oppstå. Etter hvert som levende organismers utbredelse og vilkår forandres vil også politiske avtaler og naturressurforvaltning komme under press og måtte revurderes.

Rapporten og dens konklusjoner vil bli presentert den 26. august ved konferansen "Adapting to Change: From Research to Decision-making" i København.

Last ned eller bestill raporten hos Nordisk ministerråd eller gjennom det nordiske samarbeids Open Access-bibliotek.

Det er også utarbeidet en kortere rapport med konklusjoner og anbefalinger for beslutningstakere.

 

Tekst: Eivind Sætre

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her