Ny rapport om kvalitet i forskerutdanningen

02.02.2004
NorFA har nylig utgitt Peder Olesen Larsens rapport "Quality in research training. Nordic co-operation on quality assessment of research training". Rapporten er lagt ut som pdf-fil, og kan også bestilles fra NorFAs sekretariat.
NorFA har det siste året vært medarrangør av to konferanser om forskerutdanning, en i Oslo i november 2002 og en i København ett år etter. Etter konferansen i Oslo fikk Peder Olesen Larsen i oppdrag å lage et memorandum om kvalitet i forskerutdanningen i Norden, og rapporten som nå foreligger ble delt ut og diskutert under konferansen i København.

Rapporten kan bestilles eller leses i pdf-versjon her.

Innlegg fra konferansen i København kan sees her.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her