Ny rapport om kvalitet i forskerutdanningen

02.02.2004
NorFA har nylig utgitt Peder Olesen Larsens rapport "Quality in research training. Nordic co-operation on quality assessment of research training". Rapporten er lagt ut som pdf-fil, og kan også bestilles fra NorFAs sekretariat.
NorFA har det siste året vært medarrangør av to konferanser om forskerutdanning, en i Oslo i november 2002 og en i København ett år etter. Etter konferansen i Oslo fikk Peder Olesen Larsen i oppdrag å lage et memorandum om kvalitet i forskerutdanningen i Norden, og rapporten som nå foreligger ble delt ut og diskutert under konferansen i København.

Rapporten kan bestilles eller leses i pdf-versjon her.

Innlegg fra konferansen i København kan sees her.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her