Ny rapport: Research Integrity in the Nordic countries

Ny rapport: Research Integrity in the Nordic countries

27.02.2015
Rapporten er basert på et seminar arrangert av NordForsk der prosedyrene for integritet og etikk innen forskning i de nordiske landene ble diskutert.

De nordiske landene har felles verdier for ansvarlig gjennomføring av forskning. Men de nasjonale retningslinjene og prosedyrene varierer betydelig.

Les hele rapporten og last den ned.

Tekst: Tor Martin Nilsen 

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her