Ny rapport: Tvilsom ranking av universiteter

01.03.2006
Sverker Lindblad og Mats Cavallin ved Göteborgs Universitet setter i en ny rapport spørsmålstegn ved internasjonal ranking av universiteter: -Det er et problem at personer med dårlige kunnskaper om rankinglistene trekker konklusjoner om at ett lærested er best i verden, sier Lindblad.
Rapporten Världsmästerskap i vetenskap: om internationell ranking av universitet setter spørsmålstegn ved de etterhvert så populære rankingene av læresteder rundt om i verden. Blant momentene som gjør slike rankinger tvilsomme, nevner forfatterne blant annet til magasinet Universitetsläraren:
  • dominans av amerikanske og andre engelskspråklige universiteter
  • skjevfordeling av fagområder, der naturvitenskap, teknikk og medisin kommer heldigere ut på grunn av publiseringstradisjonen med artikler i tidsskrifter i stedet for for eksempel monografier
  • rankinglistene produseres til dels på bakgrunn av informasjon fra private firmaer
Forfatterne reagerer også på faren for at rankinglistene motvirker pluralismen og diskusjonen som er selve livsnerven for vitenskapelig arbeid, ved at lærestedene kanskje kommer til å forandre arbeidsmåter og systemer for å komme bedre ut i rankingene.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her