Ny skriftserie: NordForsk Policy Briefs

29.10.2007
NordForsk lanserer en ny skriftserie: NordForsk Policy Briefs. To utgivelser i serien kan nå bestilles gratis fra NordForsks hjemmesider; to nye utgivelser vil bli tilgjengelige for bestilling på nyåret 2008.
 Ny skriftserie: NordForsk Policy Briefs
NordForsks tre hovedoppgaver er koordinering av nordiske forskningsprioriteringer, finansiering av forskningssamarbeid og forskningspolitisk rådgivning. Som policyrådgiver arbeider NordForsk for å fremme debatt omkring relevante tema i nordisk forskningspolitikk gjennom å publisere studier og rapporter og organisere seminarer og workshops innenfor en rekke aktuelle saksområder.

Vi har som målsetning å gi et vesentlig bidrag til politikkutformingen på det nordiske forskningsområdet, og på bakgrunn av dette lanserer vi serien NordForsk Policy Briefs i 2007.

NordForsk Policy Briefs 2007:

Development in Research : An Outline of the Science Systems in Russia and the Baltic States
Aadne Aasland

Rapporten gir en oversikt over det sovjetiske forskningssystemet som var felles for alle de fire landene før reformene, videre inneholder den separate gjennomganger for de enkelte landene.

Stem Cell Research in the Nordic Countries : Science, Ethics, Public Debate and Law
For NordForsk av Nordisk komite for bioetikk.

Denne utgivelsen gir en introduksjon til stamcelleforskning generelt og slik forskning i de nordiske landene spesielt. Rapporten ser på kommersialisering, etikk, lovgivning, samt debatten omkring og kommunikasjonen av stamcelleforskning i Norden.

Nordic Urban Research : Strengths and Challenges under the Heading of a New Global Agenda
For NordForsk av Nordregio og NIBR

Denne studien presenterer en oversikt over temaer innenfor byforskning som er aktuelle for nordisk forskning og samarbeid, og hvor det finnes et betydelig potensial for merverdi gjennom slikt samarbeid. Videre undersøker rapporten hvilke utfordringer nordiske byområder står overfor i fremtiden, ut ifra et nordisk og et globalt perspektiv; og den identifiserer områder hvor det er behov for kunnskap og økt forskningsinnsats.

Utgivelsen blir tilgjengelig og kan bestilles gratis fra www.nordforsk.org i desember 2007.

The Nordic Region as a Global Health Experimentarium
For NordForsk av Mandag Morgen

Denne studien ser på mulighetene for å kunne utnytte nordiske styrkeposisjoner innen helseforskning, innovasjon og IKT til å etablere et nordisk helse-eksperimentarium som kan utvikle nye, gode løsninger og befeste en helsesektor i verdensklasse. Studien har særlig fokus på potensialet innenfor preventiv helsepraksis og hvilke forsknings- og innovasjonsbehov en slik tilnærming medfører.

Publikasjonen vil være tilgjengelig for gratis bestilling fra www.nordforsk.org innen utgangen av 2007.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her