Ny statistik på samarbetet inom forskning mellan Norden och Storbritannien

Ny statistik på samarbetet inom forskning mellan Norden och Storbritannien

23.11.2018
Norden och Storbritannien har ett brett och omfattande samarbete inom forskning och innovation visar en ny sammanställning med statistik på samarbete mellan de två regionerna.

Statistiken visar att de nordiska länderna och Storbritannien har liknande forskningsprofiler och kompletterar varandra, vilket har gett upphov till en stor mängd samarbetsprojekt och till att tusentals forskare aktivt har arbetat tillsammans för att nå gemensamma mål.

Den statistiska sammanställningen visar att Norden och Storbritannien delar ambitioner och viljan att samarbeta internationellt, vilket är viktigt att facilitera för att försäkra att gemensamma mål kan fortsätta nås inom både tillämpad- och grundforskning.

Initiativet till att sammanställa statistiken i rapporten kom från direktörerna för de nationella forskningsfinansiärerna i de nordiska länderna (NordHorcs). NordForsk fick i uppdrag att skapa en grupp av representanter från de nationella forskningsfinansiärerna för att diskutera och utbyta information och erfarenheter med anledning av Brexit.

“Fokus har varit att se på Norden som en region i förhållandet till Storbritannien inom forskning och innovation. Vi hoppas att den här rapporten ger bra information till alla som är intresserade av relationen mellan Norden och Storbritannien inom det här området,” skriver NordForsks director Arne Flåøyen i förordet.

 

Läs sammanställningen Nordic-UK R&D statistic (endast på engelska)

 

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her