Ny struktur i Nordiska Rådet

12.11.2001
Nu får Nordiska Rådet en struktur bestående av ett presidium och 5 fackutskott, samt en Kontrollkommitté och en Valkommitté.
Nordiska Rådet får en ny struktur bestående av ett presidium och 5 fackutskott, samt en Kontrollkommitté och en Valkommitté.

Reformen er ett svar på internationaliseringen av det politiska arbetet och på nya problemställningar. Man uppnår nu ett bättre utnyttjande av parlamentariska resurser och en systematisk behandling av saker i ett internationellt perspektiv. Strukturen ger också utrymme för tvärvetenskaplig behandling. Med den nya strukturen skall det vara lättare att arrangera möten med representanter för de nationella parlamentsutskott som sysslar med samma frågor.

Nordiska Rådets organ skall säkra att det nordiska samarbetet har ett perspektiv som inkluderar Norden, närområdena, Europa och det övriga internationella samhället.

Nordiska rådets presidium
Vänstersocialistiska gruppen:
President Outi Ojala, Finland
Socialdemokratiska gruppen:
Dorte Bennedsen, Danmark
Berit Brörby, Norge
Rannveig Gudmundsdóttir, Island
Anita Johansson, Sverige
Riitta Prusti, Finland
Mittengruppen:
Svend-Erik Hovmand, Danmark
Elver Jonsson, Sverige
Bjarne Kallis, Finland
Ragnwi Marcelind, Sverige
Konservativa gruppen:
Chris Heister, Sverige
Kaj Ikast, Danmark
Jari Vilén, Finland

Utskott
Kultur- och utbildningsutskottet
Miljö- och naturresursutskottet
Välfärdsutskottet
Näringsutskottet
Medborgar- och konsumentutskottet

Kultur- och utbildningsutskottets uppgifter blir kultur, grund- och sekundär utbildning, utbildningsmarknaden i Norden, vuxenutbildning, livslångt lärande, forskning och forskarmobilitet.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her