Ny studie om sunt nordisk kosthold

Bilde: Shutterstock

Ny studie om sunt nordisk kosthold

13.03.2013
Nordic Centre of Excellence SYSDIET publiserte nylig en studie om sammenhengen mellom helse og et sunt kosthold basert på nordiske ingredienser. Studien viser at et nordisk kosthold kan bedre kolesterolverdier og dermed redusere risikoen for koronarsykdom. Sunt nordisk kosthold kan også redusere forekomst av en betennelsesfaktor knyttet til metabolsk syndrom (fellesbetegnelse for en samling av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og diabetes type 2)

Langvarige og omfattende kostholdsstudier gir ny og pålitelig kunnskap om hvordan ernæringen virker inn på menneskers helse. I den senere tid har ekspertene i større grad enn før interessert seg for det helhetlige kostholdets betydning for helsen snarere enn enkelte næringsstoffers innvirkning. Det mest kjente helhetlige kostholdet er middelhavsdietten, som har vært gjenstand for mest forskning hva helseeffekt angår og som har blitt et internasjonalt begrep.

I 2007 innledet SYSDIET, et Nordic Centre of Excellence (NCoE) innenfor mat, ernæring og helse, sin virksomhet. Et av formålene med SYSDIET er å kartlegge de helsefremmende faktorene ved nordisk kosthold. SYSDIETs kostholdsstudie ble gjennomført i Finland, Sverige, Danmark og Island. Innledningsvis omfattet studien 200 personer med forstyrret sukkerstoffskifte. 166 personer var med gjennom hele studien, som varte 18–24 uker. I løpet av perioden holdt disse seg enten til et sunt nordisk kosthold eller til et konvensjonelt kosthold. I studien ble effektene sammenlignet. For studiens vedkommende var det viktig at deltakernes kroppsvekt ikke endret seg i løpet av perioden, slik at man kunne fastslå virkningen av matens kvalitet.

Overraskende reduksjon av betennelsesfaktor

Sammenlignet med kontrollgruppen forbedret det sunne nordiske kostholdet fettstoffskiftet i blodet ved å senke nivået av skadelig kolesterol, LDL-kolesterol, og å heve nivået av "godt" kolesterol, HDL-kolesterol, slik at forholdet mellom dem ble bedre. Samtidig ble mengden skadelige fettpartikler redusert. Med disse kolesterolendringene regner man med å ha redusert risikoen for koronarsykdommer med opptil 10–15 prosent over en periode på 5–10 år. Kostholdet førte også til 1,5–2 ganger så høyt opptak av flere viktige mineralstoffer og vitaminer.

Til forskernes overraskelse var nivået av en betennelsesfaktor, IL-1 Ra, hele 20 prosent lavere hos dem som holdt seg til sunt nordisk kosthold. Økt IL-Ra regnes som den mest følsomme indikasjonen på såkalt metabolsk syndrom, og kan vise risiko for diabetes. Nivået stiger også i forbindelse med sykdommen fettlever.

Kostholdet hadde ikke betydelig innflytelse på sukkerstoffskiftet, muligens fordi deltakernes vekt holdt seg uendret. Innledende observasjoner viser også at sunt nordisk kosthold kan redusere blodtrykk registrert i løpet av et døgn, selv om det ikke har betydelig innflytelse på blodtrykk målt hos lege. Ved å redusere betennelsesrespons kan sunt nordisk kosthold også redusere kroppens oksidative stress.

Forskerne skal utrede videre hvordan kostholdet og bestanddelene fra maten virker inn på genaktiviteten og hundrevis av mellomprodukter fra stoffskiftet i organismen. Man har også til hensikt å forske detaljert på bakteriestammen i avføring.

Slik setter du sammen en nordisk diett

Et sunt nordisk kosthold kan også settes sammen etter prinsippet om kortreist mat. Hardt animalsk fett og melkefett erstattes med rybsolje (eng. turnip rape) og planteoljebasert margarin, fettfrie og fettreduserte meieriprodukter anbefales. En spiser rikelig med innenlandsk sesongfrukt, som i de nordiske landene vil si epler, pærer og plommer, bær, grønnsaker, rotfrukter, belgvekster og kål samt helkornprodukter av rug, bygg eller havre daglig. Også nøtter kan være en del av kostholdet. Mager og fet fisk 2–3 ganger i uka, samt vilt og fjørfe inngår. Rødt kjøtt og pølser inntas med måtehold.

Sysdiet-studien er publisert på nettsiden til Journal of Internal  Medicine.

SYSDIET-konsortiet er ett av tre nordiske sentre for fremragende forskning innenfor programmet Nordic Centres of Excellence on Food, Nutrition and Health i perioden 2007–2012, utnevnt og finansiert av NordForsk. Forskningsmiljøer i flere nordiske land er deltakere.

 


Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her