Ny styrke til det nordiske samarbeidet

09.04.2008
-Det viktigste innenfor det nordiske samarbeidet er at de nordiske landene i fellesskap utnytter sin forsknings- og innovasjonsevne og konkurranseevne for å møte de globale utfordringene, sa Nordisk Ministerråds generalsekretær Halldór Ásgrímsson etter det første nordiske globaliseringsforumet 8.-9. april 2008.
 Ny styrke til det nordiske samarbeidet
– Drøftelsene om det framlagte toppforskningsforslaget var lovende og ble godt mottatt – det blir en styrke for det framtidige arbeidet, fastslo generalsekretæren.

På et møte i fjor i finske Punkaharju ga de nordiske statsministrene startskuddet til en rekke tiltak for å møte de globale utfordringene. Resultatet ble en modernisering og effektivisering av det nordiske samarbeidet. Nå har generalsekretæren møtt de fem nordiske statsministrene i Sverige for å føre arbeidet et steg videre.

-Riksgrensedeklarasjonen som statsministrene har stilt seg bak gir ny styrke til å fortsette det intensive arbeidet med å møte globaliseringens utfordringer. Møtet på Riksgrensen har styrket det nordiske fellesskapet, sa Ásgrímsson.

Formålet med møtet på Riksgrensen, med overskriften "Et konkurransedyktig Norden i en globalisert verden" var å inspirere og stimulere til diskusjon om globaliseringens muligheter og utfordringer sammen med deltakere fra Nordisk Råd, de selvstyrte områdene, næringslivet, industrien, utdannings- og forskningssektoren, samfunnsorganisasjoner og statsforvaltninger.

Møtet på Riksgrensen var det første globaliseringsforumet i nordisk regi.

(www.norden.org)
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her