Ny styrke til det nordiske samarbeidet

09.04.2008
-Det viktigste innenfor det nordiske samarbeidet er at de nordiske landene i fellesskap utnytter sin forsknings- og innovasjonsevne og konkurranseevne for å møte de globale utfordringene, sa Nordisk Ministerråds generalsekretær Halldór Ásgrímsson etter det første nordiske globaliseringsforumet 8.-9. april 2008.
 Ny styrke til det nordiske samarbeidet
– Drøftelsene om det framlagte toppforskningsforslaget var lovende og ble godt mottatt – det blir en styrke for det framtidige arbeidet, fastslo generalsekretæren.

På et møte i fjor i finske Punkaharju ga de nordiske statsministrene startskuddet til en rekke tiltak for å møte de globale utfordringene. Resultatet ble en modernisering og effektivisering av det nordiske samarbeidet. Nå har generalsekretæren møtt de fem nordiske statsministrene i Sverige for å føre arbeidet et steg videre.

-Riksgrensedeklarasjonen som statsministrene har stilt seg bak gir ny styrke til å fortsette det intensive arbeidet med å møte globaliseringens utfordringer. Møtet på Riksgrensen har styrket det nordiske fellesskapet, sa Ásgrímsson.

Formålet med møtet på Riksgrensen, med overskriften "Et konkurransedyktig Norden i en globalisert verden" var å inspirere og stimulere til diskusjon om globaliseringens muligheter og utfordringer sammen med deltakere fra Nordisk Råd, de selvstyrte områdene, næringslivet, industrien, utdannings- og forskningssektoren, samfunnsorganisasjoner og statsforvaltninger.

Møtet på Riksgrensen var det første globaliseringsforumet i nordisk regi.

(www.norden.org)
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her