Ny svensk proposisjon om forskning

12.04.2005
Den svenske regjeringen har lagt fram en forskningspolitisk proposisjon ”Forskning för ett bättre liv”. I proposisjonen foreslås det å øke de statlige bevilgningene til forskning og forskerutdanning med 2,34 milliarder SEK.
Regjeringen går spesielt inn for å øke forskningsinnsatsen innen medisin, teknikk og bærekraftig utvikling.
Regjeringen går også inn for å forsterke internasjonalt konkurransedyktige forskningsmiljøer. Gjennom FoU-program sammen med næringslivet og gjennom blant annet å sette av mer ressurser til industriforskningsinstitutt og holdingselskap ved studiesteder vil regjeringen styrke kunnskapsoverføringen fra universiteter og høyskoler til næringslivet.

Les mer på den svenske regjeringens hjemmesider
Les kommentar i Biotech Sweden
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her