Ny svensk proposisjon om forskning

12.04.2005
Den svenske regjeringen har lagt fram en forskningspolitisk proposisjon ”Forskning för ett bättre liv”. I proposisjonen foreslås det å øke de statlige bevilgningene til forskning og forskerutdanning med 2,34 milliarder SEK.
Regjeringen går spesielt inn for å øke forskningsinnsatsen innen medisin, teknikk og bærekraftig utvikling.
Regjeringen går også inn for å forsterke internasjonalt konkurransedyktige forskningsmiljøer. Gjennom FoU-program sammen med næringslivet og gjennom blant annet å sette av mer ressurser til industriforskningsinstitutt og holdingselskap ved studiesteder vil regjeringen styrke kunnskapsoverføringen fra universiteter og høyskoler til næringslivet.

Les mer på den svenske regjeringens hjemmesider
Les kommentar i Biotech Sweden
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her