Ny undersøkelse: Samarbeidet fortsetter etter NordForsk-støtte

19.12.2006
En ny undersøkelse fra NordForsk viser at 90 prosent av deltagerne i NordForsk-støttede aktiviteter fortsetter å samarbeide etter at støtteperioden er slutt. En av fem har søkt om EU-penger som et direkte resultat av NordForsk-samarbeidet.
I en undersøkelse utført av Aadne Aasland ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) på oppdrag fra NordForsk, går det frem at NordForsk-støtte gir grobunn for fremtidig samarbeid. Undersøkelsen er utført blant 468 tidligere og nåværende deltagere i NordForsk-støttede nettverk og forskerutdanningskurs.

Åtte av ti svarer at det ville vært umulig for dem å gjennomføre samarbeidet uten støtten fra NordForsk, og de fleste mener søknadsprosessen er lettfattelig og ikke for byråkratisk.

Bestill rapporten her (kun engelsk språkversjon).
Nyhetsbrev
Facebook