Ny undersøkelse: Samarbeidet fortsetter etter NordForsk-støtte

19.12.2006
En ny undersøkelse fra NordForsk viser at 90 prosent av deltagerne i NordForsk-støttede aktiviteter fortsetter å samarbeide etter at støtteperioden er slutt. En av fem har søkt om EU-penger som et direkte resultat av NordForsk-samarbeidet.
I en undersøkelse utført av Aadne Aasland ved Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) på oppdrag fra NordForsk, går det frem at NordForsk-støtte gir grobunn for fremtidig samarbeid. Undersøkelsen er utført blant 468 tidligere og nåværende deltagere i NordForsk-støttede nettverk og forskerutdanningskurs.

Åtte av ti svarer at det ville vært umulig for dem å gjennomføre samarbeidet uten støtten fra NordForsk, og de fleste mener søknadsprosessen er lettfattelig og ikke for byråkratisk.

Bestill rapporten her (kun engelsk språkversjon).
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her