Ny utgave av Legislation on biotechnology in the Nordic countries

11.11.2016
Nordisk komité for bioetikk og NordForsk lanserer tredje utgave av Legislation on biotechnology in the Nordic countries. Rapporten gir en oppdatert oversikt over de nordiske landenes lovgivning innen en rekke områder, deriblant assistert befruktning, biobanker, kloning og embryoforskning.
Ny utgave av Legislation on biotechnology in the Nordic countries

Rapporten kom ut for første gang i 2014 og har siden den gang vært etterspurt blant forskere og jurister i både Norden og ellers i Europa.

– En av komitéens oppgaver er å følge utviklingen av lovgivningen innenfor bioteknologi i Norden og det gleder oss stort at de to foregående utgavene har blitt så godt mottatt. Ettersom endringer skjer fort innen bioetikk, mener vi det er viktig å komme med årlige utgaver, blant annet for å øke kunnskapen om de ulike bioetiske rammeverk i Norden, sier Arnar Pálsson, årets leder av Nordisk komité for bioetikk og førsteamanuensis ved institutt for biologi på Universitetet på Island.

De siste årene har komitéen både arrangert konferanser og utgitt rapporter om tema som spenner fra etiske perspektiv på seksuell identitet og kjønn, reproduksjonsteknologi og surrogati, til etiske problemstillinger rundt dyrevelferd. Komitéen arrangerte i 2015 et møte knyttet til de vanskelige valgene helsevesenet må ta i forbindelse med livsforlengende behandlinger av pasienter og dyre medisiner.

Arnar Palsson– Når en pasient er diagnostisert med en sjelden eller dødelig sykdom, skal den best mulige behandlingen i prinsippet tilbys, men medisiner og behandling er ofte svært kostbare. Det fører til vanskelige valg for medisinsk ansvarlige. Det er en sterk moralsk begrunnelse for ikke å nekte behandling på grunn av kostnader; men samtidig har det offentlige helsevesenet begrenset med ressurser. Hvem skal avgjøre hvem som skal få behandling eller ikke? De nordiske landene har ulik praksis og regelverk for hvordan man skal håndtere disse spørsmålene, og vi planlegger derfor å se nærmere på dette temaet fremover, avslutter Arnar Pálsson.

Bestill eller last ned Legislation on biotechnology in the Nordic countries 2016

Om Nordisk komité for bioetikk

Ble grunnlagt i 1989 for å fremme nordisk samarbeid og informasjonsutveksling innenfor bioetikk mellom forskere, parlamentarikere, opinionsdannere og offentlig ansatte. Komitéen har to medlemmer fra hvert av de nordiske landene og medlemmene utnevnes for tre år om gangen av NordForsks styre basert på nasjonale nominasjoner. Komitéen velger selv sin leder og vervet roterer årlig mellom landene. Nordisk komité for bioetikk har siden 2014 vært en del av NordForsks virksomhet.

Tekst og bilde: Tor Martin Nilsen

 

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her