Ny utlysning fra Nordisk samarbeidsnemd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS)

09.12.2011
NOS-HS lyser ut midler til NORDic COllaborative Research Projects – NORDCORP for 2013-2016.

Forskningsprosjektene skal være innenfor det humanistiske og samfunnsvitenskapelige forskningsfeltet. Minst tre nordiske land skal inngå i samarbeidet.

Les mer om utlysingen her

Nyhetsbrev
Facebook