Ny utlysning i Nordisk eVitenskaps Globaliseringsinitiativ: eVitenskap innen helseforskning

Ny utlysning i Nordisk eVitenskaps Globaliseringsinitiativ: eVitenskap innen helseforskning

28.01.2013
Styringskomiteen i The Nordic eScience Globalisation Initiative (NeGI) har besluttet å bevilge 40 MNOK til etableringen av ett til to Nordic Centres of Excellence (NCoE) innen eVitenskapelig forskning for bruk av genetiske data, biobanker og helseregistre. Dette omfatter utvikling av metoder og verktøy for avansert dataintegrasjon, dataanalyse, modellering og simulering for forskning knyttet til helse. Senteret skal også styrke fagområdet eVitenskap og bidra til å bygge varige nettverk for forskere på feltet.

Globaliseringsinitiativet innenfor eScience - også kalt eVitenskap - er et stort nordisk forsknings-og utdanningsinitiativ som skal fremme nordisk samarbeid om eVitenskap.

Senteret må bestå av deltakere fra minst tre nordiske land, og søkeren må være en juridisk enhet basert i et av de nordiske landene. Søknadsfristen er 17.april.

Les mer om utlysningen her.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her