Ny utlysning innen Nordisk Program for helse og velferd om fellesnordiske register

Ny utlysning innen Nordisk Program for helse og velferd om fellesnordiske register

03.12.2014
NordForsk annonserer ny utlysning i Nordisk program for helse og velferd. Målsettingen med utlysningen er å etablere forskningsinfrastrukturer basert på nordiske registre for sosioøkonomiske og helsemessige data og på den måten gjøre det lettere å forske på samfunnsutfordringer på tvers av landegrensene.

De felles nordiske registrene som etableres skal brukes for å svare på nye forskningsspørsmål som adresserer store samfunnsmessige utfordringer knyttet til helse og velferd, og dermed gi grunnlag for framtidige politiske insentiver og intervensjoner.

Utlysningen skal også overvåke eksisterende hindre og flaskehalser (tekniske, organisatoriske, juridiske og etiske) som står i veien for samnordisk forskning og forskningsinfrastruktursamarbeid, i tråd med NordForsks mål om å styrke nordisk registerbasert forskning.

Det totale budsjettet for utlysningen er på 30 millioner NOK, og det maksimale beløp som kan søkes om er 10 millioner NOK. Finansiering vil bli gitt for en periode på ett til tre år.

Forskere og forskningsmiljøer ved universiteter og andre forskningsinstitusjoner i de nordiske landene er kvalifisert til å søke om midler. Den formelle søkeren må være en institusjon, organisasjon eller annen juridisk enhet basert i et av de nordiske landene.

Frist for utlysningen er 18. februar 2015 13:00 (CET).

Søk støtte til å bygge nordiske forskningsinfrastrukturpiloter innen helse og velferd

Mer informasjon om det nordiske programmet for helse og velferd. 

Kontaktinformasjon

Maria Nilsson

Seniorrådgiver, E-post: maria.nilsson@nordforsk.org Tel: +47 99 38 02 64

Ida Persson

Rådgiver, E-post: ida.persson@nordforsk.org Tel: +47 407 24 571

Tekst: Tor Martin Nilsen 

 

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her