Ny utlysning innenfor Toppforskningsinitiativet: Effektstudier og tilpasning til klimaendringer

04.12.2009
Toppforskningsinitiativet lanserer en utlysning for ”Nordic Centres of Excellence” innenfor delprogrammet ”Effektstudier og tilpasning til klimaendringer”.
 Ny utlysning innenfor Toppforskningsinitiativet: Effektstudier og tilpasning til klimaendringer
Målsetninger for delprogrammet "Effektstudier og tilpasning til klimaendringer" er å gi mer kunnskap om samfunnets evne til tilpasning, og de farer og muligheter som effekter av klimaendringer kan medføre for den nordiske regionen.

Målet med Nordic Centres of Excellence (NCoE) er å øke den vitenskapelige kvaliteten, effektiviteten, konkurransekraften og synligheten av forskningen i Norden gjennom økt samarbeid mellom de nordiske landene.

Et Nordic Centre of Excellence består av fremtredende forskergrupper fra minst tre av de nordiske landene. De bidrar til et fysisk eller virtuelt sender med felles mål.

Et NCoE forventes å dekke emneområder innenfor ett eller flere av følgende punkter:
* Tilpasning underbygget av effektstudier
* Tilpasning til konsekvenser som omhandler land, kystområder eller byer.
* Muligheter som klimaendringene kan medføre for de nordiske landene.

Effekter kan inkludere innvirkning på naturen, økosystemer, samfunn og økonomi.

Programmet kombinerer naturvitenskapelig/teknisk vitenskap og samfunnsvitenskap/humaniora. Det oppfordres til interdisiplinære søknader, og deltakere fra industri, politikkutforming og samfunnsutvikling bør inkluderes i der dette er relevant. Resultater skal ha samfunnsmessig relevans.

Finansiering
Toppforskningsinitiativet har til hensikt å finansiere 3-4 NCoE gjennom dette delprogrammet. Det totale budsjettet for utlysningen er 90 MNOK over 5 år.

Søknadsprosedyren er delt inn i to steg, og søknadsfrist for det første steget er 3. mars 2010 (16:00 CET).

Les hele utlysningen her!

Les mer om Toppforskningsinitiativet her.

Kontaktpersoner:
Simone Heinz, seniorrådgiver
E-post: simone.heinz@nordforsk.org
Telefon: +47 908 45 382

Michael Andersson, seniorrådgiver
E-post: michael.andersson@nordforsk.org
Telefon: +47 941 68 547
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her