Nya rekord för NorFA-nätverk

18.10.2004
Vid styrelsemötet den 14 oktober beslöt NorFAs styrelse att bevilja medel till 20 nya nätverk, mot normalt 12 till 15 nya nätverk per år. Detta innebär att 70 nätverk, till en budget på 18,4 miljoner NOK, kommer att vara verksamma år 2005.
Det här är fler nätverk än någonsin under NorFAs verksamhet. Till ansökningsfristen den 2 maj 2004 mottog NorFA 81 ansökningar om nya nordiska nätverk för forskning och forskarutbildning. Antalet ansökningar är högre än någonsin tidigare. Beviljningsprocenten i år är 25 %.

Ansökningarna har i år bedömts av tre paneler: en för humaniora och samhällsvetenskaper (35 ansökningar), en för naturvetenskaper, teknik och medicin (39 ansökningar) och en för jordbruk, skogsbruk och livsmedel (7 ansökningar). Dessutom har externa sakkunniga anlitats.

Fördelningen av ansökningar mellan ämnesområdena är relativt jämn: 29 ansökningar inom naturvetenskap och teknik, 9 inom medicin, 17 inom humaniora, 19 inom samhällsvetenskap och ekonomi, och 7 inom jordbruk och skogsbruk. En viss ökning av antalet ansökningar inom naturvetenskaperna kan noteras. Av de beviljade nätverken ligger 8 inom naturvetenskap och teknik och 8 inom humaniora och samhällsvetenskap. Dessutom startar tre nya nätverk inom medicin och ett inom jord- och skogsbruk.

Också fördelningen på de nordiska länderna, enligt den huvudsökandes hemland, är relativt jämn: 21 ansökningar från Danmark, 18 från Finland, 19 från både Norge och Sverige, en från Island, två från Estland och en från Lettland. I antal beviljade nätverk ligger Norge i topp med 7 nätverk, medan Danmark, Finland och Sverige har 4 nya nätverk var. Ett nytt nätverk kommer att koordineras från Litauen.

Av årets ansökningar hade 23 en kvinnlig huvudsökande, vilket utgör 28 % av det totala antalet sökande, medan 5 av de nya nätverken (25 %) har en kvinnlig huvudkoordinator.

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her