Nye brobyggere i dansk forskning og næringsliv

11.05.2007
Danmark har igangsatt et nytt forsknings- og innovasjonspolitisk prosjekt hvor såkalte innovasjonsagenter jobber sammen med bedrifter for å identifisere virksomhetenes innovasjonspotensial; og deretter kontakte forskere og kunnskapsinstitusjoner som kan bidra til å realisere det.
En sentral målsetning for initiativet er å skape innovasjon gjennom ny kontakt mellom forskning og næringsliv. Prosjektet søker å nå ut til virksomheter som ønsker fornyelse og har uforløst innovasjonspotensial, men som tradisjonelt ikke benytter forskningsinstitusjoner. Innovasjonsagentene kan henvise bedriftene til alle typer aktuelle kunnskapsinstitusjoner, som universiteter, teknologi- og kompetansesentre, forskningsinstitutter og regionale utdanningsinstitusjoner.

”Oppgaven stiller selvsagt store krav til innovasjonsagentenes kjennskap til forskerkompetanse i Danmark og Norden,” påpeker Morten Solgaard Thomsen ved Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Blant annet derfor rekrutteres innovasjonsagentene fra de danske GTS-instituttene. GTS er en sammenslutning av de mest forskningsintensive virksomhetene i Danmark. Innovasjonsagentene har stor erfaring fra teknologisk og forretningsmessig utvikling, de har bred oversikt over forskningsmiljøer som kan tilføre bedriftene nødvendig kunnskap og de har og kjennskap til offentlige støtteordninger for FoU i næringslivet.

Innovasjonsagentene er ”feltarbeidere” som skal drive oppsøkende virksomhet i danske små og mellomstore bedrifter (SMB), for å avsløre virksomhetenes innovasjons- og kunnskapsbehov. Agentene vil fungere som rådgivere, foreslå konkrete løsninger og fungere som sparringspartner i startfasen av nye utviklingsprosjekter i bedriftene.

Innvoasjonsagentene er et treårig pilotprosjekt som finansieres av Forsknings- og Innovationsstyrelsen under Videnskabsministeriet, og er en del av Rådet for Teknologi og Innovations handlingsplan ”Innovation Danmark 2007-2010”.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her