Anbudskonkurranse for ny nettløsning for NordForsk og Nordic Innovation

Illustrasjon: Pixabay

Anbudskonkurranse for ny nettløsning for NordForsk og Nordic Innovation

06.08.2018
NordForsk og Nordic Innovation søker en leverandør for ny, felles publiseringsløsning for sine nettsider.

NordForsk og Nordic Innovation ønsker å standardisere seg på én og samme plattform (CMS) for redigering og publisering av nettsider og har kunngjort en anbudskonkurranse for dette arbeidet.

Tilbud som gis skal i tillegg til den tekniske plattformen omfatte utarbeidelse og implementering av ny informasjonsarkitektur og design for Nordic Innovation, herunder analysearbeid og strategisk rådgivning. Tilsvarende arbeid for NordForsk er en opsjon som eventuelt skal gjennomføres påfølgende.

Det forventes også at leverandøren vil stå for teknisk drift, vedlikehold, brukerstøtte og opplæring.

Svarfristen er for prekvalifisering er 5. september 2018.

Se kunngjøringen på Doffin

 

Tekst: Eivind Sætre