Nye Nordic Centres of Excellence i Toppforskningsinitiativet

18.10.2010
Tre Nordic Centres of Excellence (NCoE) bevilges støtte innenfor Toppforskningsinitiativets delprogram ”Effektstudier og tilpasning til klimaendringer”. - Vi forventer oss et stort og spennende utbytte av disse prosjektene og vil følge dem i den femårige prosjektperioden hvor det også vil etableres samarbeid med andre prosjekter i Toppforskningsinitiativet, sier leder for programkomiteen, Mogens Henze.
 Nye Nordic Centres of Excellence i Toppforskningsinitiativet
De tre prosjektenes arbeid skal bidra til å øke vår kunnskap om effektene av klimaendringer, med et løsningsorientert fokus på hvordan vi best kan tilpasse oss i fremtiden. Prosjektene har også sterke og spennende utdanningsprofiler.

På bakgrunn av en to-trinns evaluering av et internasjonalt ekspertpanel, er det besluttet å finansiere følgende tre NCoE-er:

Climate Change Effects on Marine Ecosystems and Resource Economics ledet av Nils Christian Stenseth ved CEES, Biologisk institutt, Universitetet i Oslo, Norge og Co-PI Carl Folke, Stockholm Resilience Center/Stockholms universitet, Sverige.

Prosjektet skal blant annet evaluere effekter av klimaendringer på nordiske marine økosystemer, med spesiell fokus på betydningen for fremtidens torskenæring i Norden.

How to Preserve the Tundra in a Warming Climate? ledet af Lauri Oksanen ved Høgskolen i Finnmark, Norge og University of Turku, Finland.

Prosjektets formål er å kunne bevare det arktiske dyre- og planteliv i et varmere klima. Et sentralt tema er å begrense skogdannelsen ved hjelp av reinsdyr og små gnagere.

Nordic Strategic Adaptation Research (NORD-STAR) ledet af Michael Goodsite ved Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, Danmark.

Prosjektet skal utvikle redskaper som myndigheter, etater og næringsliv kan bruke til å utvikle og implementere tilpasning til klimaendringene.

Les mer om Toppforskningsinitiativet og de nye NCoE-ene her!


Bilde: Mogens Henze, av B. Amundsen (foto tatt ved en annen anledning).Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her