Nye prosjekter finansieres av Nordisk kontaktorgan for jordbruksforskning

22.11.2010
Nordisk Kontaktorgan for Jordbruksforskning (NKJ) besluttet på sitt høstmøte den 15. november 2010 å anbefale to nye nordiske prosjekter og to nye nettverk for finansiering i 2011.
 Nye prosjekter finansieres av Nordisk kontaktorgan for jordbruksforskning
Prosjektene er:

Prediction of storability and biological control for preventing spoilage and quality loss in stored potatoes
Prosjektleder: Minna Ursula Pirhonen, Finland

Impact of climate change on the interaction of Fusarium species in oats and barley
Prosjektleder: Erik Lysøe, Norge

Også to nettverk kommer til å bli finansiert:

Network of Nordic forage modelling. Climate change assessments based on Nordic data
Prosjektleder: Nils Höglind, Norge

Sustainable development of Nordic plant breeding: Pre breeding in the Nordic region - a prerequisite for food security in changing climate
Prosjektleder: Roland von Bothmer, Sverige


Tekst: Hanne Silje Hauge
Bilde fra NKJ
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her