Nye prosjekter finansieres av Nordisk kontaktorgan for jordbruksforskning

22.11.2010
Nordisk Kontaktorgan for Jordbruksforskning (NKJ) besluttet på sitt høstmøte den 15. november 2010 å anbefale to nye nordiske prosjekter og to nye nettverk for finansiering i 2011.
 Nye prosjekter finansieres av Nordisk kontaktorgan for jordbruksforskning
Prosjektene er:

Prediction of storability and biological control for preventing spoilage and quality loss in stored potatoes
Prosjektleder: Minna Ursula Pirhonen, Finland

Impact of climate change on the interaction of Fusarium species in oats and barley
Prosjektleder: Erik Lysøe, Norge

Også to nettverk kommer til å bli finansiert:

Network of Nordic forage modelling. Climate change assessments based on Nordic data
Prosjektleder: Nils Höglind, Norge

Sustainable development of Nordic plant breeding: Pre breeding in the Nordic region - a prerequisite for food security in changing climate
Prosjektleder: Roland von Bothmer, Sverige


Tekst: Hanne Silje Hauge
Bilde fra NKJ
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her