Nye prosjektformer i 6. rammeprogram

05.04.2002
I 6. rammeprogram skal helt nye prosjektformer tas i bruk for å skape kunnskap: Integrerte Prosjekter (IP) og Networks of Excellence (NoE).
I 6. rammeprogram skal helt nye prosjektformer tas i bruk for å skape kunnskap: Integrerte Prosjekter (IP) og Networks of Excellence (NoE).

Formålet med de nye prosjektformene er å understøtte ERA (European Research Area).

Integrated Projects: Skape ny kunnskap
 • målorientert forskning med høy ambisjon; styrke konkurransekraft, løse samfunnsproblemer, produsere anvendbare resultater
 • aktivitetene skal inkludere en forskningsdel, samt demonstrasjonsaktiviteter, aktiviteter for styring og bruk av kunnskap for å fremme bl.a. innovasjon, hvis passende
 • partnere fra minst 3 EU land (helst 9), prosjektene varer i 3-5 år, i størrelsesorden flere titalls mill. €
 • åpne utlysninger
 • sterk koordinering og ledelse
 • Kommisjonen bidrar til å støtte aktuelle kostnader, som er nødvendige for gjennomføringen av prosjektet (Grants to the budget)
 • skal ha evne til å bygge opp en kritisk masse ressurser og kompetanse

Networks of Excellence: Samle, samordne og strukturere fragmentert europeisk forskning
 • skal styrke vitenskapelig og teknologisk eksellense innen et forskningstema
 • skal restrukturere måten det forskes på innen spesifikke temaer
 • skal spre eksellense utover grensen for partnerskapet
 • ”Networking” rundt et Joint Programme of Activity (JPA)
 • Et JPA skal inneholde et forskningsprogram samt integrerende aktiviteter, aktiviteter for spredning av eksellelse, samt styring og forvaltning
 • partnere fra minst 3 EU land (helst 6) samt flere hundre forskere, prosjektene varer i minst 5 år, og det gis incentiver til flere mill. € årlig til samordning
 • prosjektene består av kjernemedlemmer (core members) og assosierte medlemmer med forskjellige ansvarsområder
 • Inntil 20.000 € til hver enkelt forsker pr. år (Grants for Integration)
 • prosjektene har høy grad av selvstendighet og fleksibilitet
 • prosjektene skal ha evne til å samle en kritisk masse for å bli en ”world force”
 • stor grad av samordning; spennvidde, dybde og varighet
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her