Nye prosjektformer i 6. rammeprogram

05.04.2002
I 6. rammeprogram skal helt nye prosjektformer tas i bruk for å skape kunnskap: Integrerte Prosjekter (IP) og Networks of Excellence (NoE).
I 6. rammeprogram skal helt nye prosjektformer tas i bruk for å skape kunnskap: Integrerte Prosjekter (IP) og Networks of Excellence (NoE).

Formålet med de nye prosjektformene er å understøtte ERA (European Research Area).

Integrated Projects: Skape ny kunnskap
 • målorientert forskning med høy ambisjon; styrke konkurransekraft, løse samfunnsproblemer, produsere anvendbare resultater
 • aktivitetene skal inkludere en forskningsdel, samt demonstrasjonsaktiviteter, aktiviteter for styring og bruk av kunnskap for å fremme bl.a. innovasjon, hvis passende
 • partnere fra minst 3 EU land (helst 9), prosjektene varer i 3-5 år, i størrelsesorden flere titalls mill. €
 • åpne utlysninger
 • sterk koordinering og ledelse
 • Kommisjonen bidrar til å støtte aktuelle kostnader, som er nødvendige for gjennomføringen av prosjektet (Grants to the budget)
 • skal ha evne til å bygge opp en kritisk masse ressurser og kompetanse

Networks of Excellence: Samle, samordne og strukturere fragmentert europeisk forskning
 • skal styrke vitenskapelig og teknologisk eksellense innen et forskningstema
 • skal restrukturere måten det forskes på innen spesifikke temaer
 • skal spre eksellense utover grensen for partnerskapet
 • ”Networking” rundt et Joint Programme of Activity (JPA)
 • Et JPA skal inneholde et forskningsprogram samt integrerende aktiviteter, aktiviteter for spredning av eksellelse, samt styring og forvaltning
 • partnere fra minst 3 EU land (helst 6) samt flere hundre forskere, prosjektene varer i minst 5 år, og det gis incentiver til flere mill. € årlig til samordning
 • prosjektene består av kjernemedlemmer (core members) og assosierte medlemmer med forskjellige ansvarsområder
 • Inntil 20.000 € til hver enkelt forsker pr. år (Grants for Integration)
 • prosjektene har høy grad av selvstendighet og fleksibilitet
 • prosjektene skal ha evne til å samle en kritisk masse for å bli en ”world force”
 • stor grad av samordning; spennvidde, dybde og varighet
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her