Nye regler for forsøksdyr skaper debatt i Sverige

25.01.2006
Nye forslag til strengere regler for forsøksdyr skaper debatt blant svenske forskere. Noen mener at forslagene vil gjøre det vanskeligere å drive forskning i Sverige.
I Sverige brukes vært år omtrent 300.000 forsøksdyr i forskningssammenheng. Forlagene til nye regler blir ikke tatt godt imot av forskersamfunnet:
-Sverige har allerede en streng dyrebeskyttelseslov. Det er bra, og det skal vi ha. Men hvis forslagene går igjennom, risikerer vi at regelverket blir mer utydelig, vanskeligere og kreve mer administrasjon, sier Karin Forsberg Nilsson, stedfortredende hovedsekretær for fagområdet for medisin i svenske Vetenskapsrådet.
-Blant annet foreslår myndighetene at spørsmålet om unntak fra forbudet mot hormoner gitt til forsøksdyr ikke skal reguleres gjennom dyrebeskyttelsesordningen, men istedet gjennom myndighetenes forskrifter. Men det spørsmålet er så sentralt for biomedisinsk forskning at den bør reguleres på et så høyt nivå som mulig og ikke via forskrifter, fortsetter hun.

Les mer i tidsskriftet Forskning & Medicin på www.vr.se
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her