Nye samarbeidsformer i 6FP

08.01.2003
Integrerte prosjekter og ekspertnettverk er to av samarbeidsformene som får en sentral plass i EUs 6. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling.
Integrerte prosjekter og ekspertnettverk er to av samarbeidsformene som får en sentral plass i EUs 6. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling.

Ekspertnettverkene (Networks of Excellence) har som mål å styrke og videreutvikle vitenskapelig kapasitet i Europa, melder Norges Forskningsråd i nyhetsbrevet Samspill. Tiltaket skal forhindre fragmentering av ekspertise i Europa ved å integrere forskning på nasjonalt og regionalt nivå. Gjennom nettverkene kan man få til samarbeid mellom universiteter, institutter, bedrifter og organisasjoner. Nettverkene vil bedrive følgende aktiviteter: felles forskningsprogram, utveksling av datagrunnlag, utstyr og forskere, forskerutdanning og publisering. EU-kommisjonen yter støtte for opptil fem år eller mer for driften av nettverkene, men ikke for selve forskningen.

De integrerte prosjektene (Integrated Projects) skal hjelpe EU å nå målene innenfor syv definerte prioritetsområder. Det skal drives grunnforskning, anvendt forskning, demonstrasjonsaktiviteter og forskerutdanning. Her vil kommisjonen yte støtte til selve forskningen.

Mer informasjon på Norges Forskningsråd og Cordis.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her