Nye utlysninger: Forskerkurs og forskernettverk

07.01.2010
I dag åpner NordForsk to nye utlysninger: Forskerkurs og forskernettverk. Søknadsfristene er henholdsvis 17. og 25. mars 2010.
 Nye utlysninger: Forskerkurs og forskernettverk
Forskerkurs
Institusjoner i nordiske og baltiske land inviteres til å søke om støtte for å finansiere forskerkurs (PhD). Målet er å tilby forskerutdanning på områder som det kan være vanskelig for de nasjonale forskningsinstitusjonene å dekke. Kursene kan være innenfor alle vitenskapelige fagfelt, men områder hvor de nordiske landene har potensial for å bli internasjonalt ledende vil prioriteres.

Forskerkursene finner vanligvis sted i de nordiske eller baltiske landene, og de bør være spesialiserte og intensive kurs (minimum fem dager) for doktorgradsstudenter og unge forskere (post doc.-nivå).

Les hele utlysningen og finn søknadsskjema her.

Søknadsfrist er 17. Mars 2010 kl. 16:00 CET. Søknader skrives på engelsk.

Forskernettverk
NordForsk søker å samle fremtredende forskergrupper i de nordiske og baltiske landene for å styrke og øke kvaliteten på forskning og forskningsutdanning på et nordisk, europeisk og internasjonalt nivå.

Et NordForsk forskernettverk skal søke å etablere felles forskningsutdanning på et gitt felt, å styrke forskning som en basis for felles europeiske og internasjonale prosjekter, eller å styrke et gitt forskningsfelt for å etablere et fremragende forskernettverk.

Det er avgjørende at doktorgradsstudenter og unge forskere deltar aktivt, og at nettverket resulterer i konstruktivt samarbeid som forlenges videre etter at NordForsks finansiering opphører.

Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle forskningsfelt.

Les hele utlysningen og finn søknadsskjema her.

Søknadsfrist er 25. mars 2010 kl. 16:00 CET. Søknader skrives på engelsk.

Kontaktpersoner hos NordForsk:
Erlendur Helgason, seniorrådgiver
E-post: erlendur.helgason@nordforsk.org
Telefon: +47 90 11 10 12

Harry Zilliacus, Seniorrådgiver
E-post: harry.zilliacus@nordforsk.org
Telefon: +47 94 83 86 81
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her