Nye utlysninger: Forskerkurs og forskernettverk

21.01.2011
I dag åpner NordForsk to nye utlysninger: Forskerkurs og forskernettverk. Søknadsfristene er henholdsvis 16. mars og 6. april 2011.
 Nye utlysninger: Forskerkurs og forskernettverk
Forskerkurs
NordForsk inviterer forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner i nordiske og baltiske land inviteres til å søke om støtte for å finansiere forskerkurs (PhD). Målet er å tilby forskerutdanning på spesifikke områder hvor antall kvalifiserte studenter ikke kan nås i ett land alene. Kursene kan være innenfor alle vitenskapelige fagfelt.

Forskerkursene finner vanligvis sted i de nordiske eller baltiske landene, og de bør være spesialiserte og intensive kurs (minimum fem dager) for doktorgradsstudenter og unge forskere (post doc.-nivå).

Les hele utlysningen og finn søknadsskjema her.

Søknadsfrist: 16. mars 2011 kl. 16:00 CET. Søknader skrives på engelsk.

Forskernettverk
NordForsk vil samle fremtredende forskergrupper i de nordiske og baltiske landene for å styrke og øke kvaliteten på forskning og forskningsutdanning.

Nettverkene kan motta opptil 900.000 NOK i opptil tre år. Pengene skal primært brukes til nettverksaktiviteter slik som reiser, møtekostnader og bruk (ikke kjøp) av infrastruktur/utstyr. Opptil 25 % av støtten kan brukes til å involvere samarbeidspartnere utenfor Norden.

Et NordForsk forskernettverk skal arbeide for å styrke forskning som en basis for felles europeiske og internasjonale prosjekter, etablere felles forskningsutdanning på et gitt felt, eller styrke et gitt forskningsfelt for å etablere et fremragende forskernettverk.

Det er avgjørende at doktorgradsstudenter og unge forskere deltar aktivt, og at nettverket resulterer i konstruktivt samarbeid som forlenges videre etter at NordForsks finansiering opphører.

Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle forskningsfelt, men NordForsk oppfordrer spesielt til søknader om:
• Felles nordisk bruk av forskningsinfrastruktur
• Nordisk kultur, språk og mellom-nordisk kommunikasjon
• Forskning på nordisk samarbeid

Mer detaljer om disse områdene finner du i utlysningen. Les hele utlysningen og finn søknadsskjema her.

Søknadsfrist: 6. april 2011 kl. 16:00 CET. Søknader skrives på engelsk.

Kontaktpersoner hos NordForsk:
Erlendur Helgason, seniorrådgiver
E-post: erlendur.helgason@nordforsk.org
Telefon: +47 90 11 10 12

Harry Zilliacus, Seniorrådgiver
E-post: harry.zilliacus@nordforsk.org
Telefon: +47 94 83 86 81

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her