Nystiftet stipendiatforening i Oslo

21.05.2003
Universitetet i Oslo (UiO) har nettopp fått en Stipendiatenes Interesseforening. -Stipendiater og postdoc‘er utgjør halvparten av de vitenskapelige årsverk ved UiO. Vi kommer til å oppleve en massiv utskiftning av professorer og amanuenser de neste 10-20 årene når halvparten av dem vil gå av med pensjon. En helt ny generasjon nye professorer er å finne blant dagens stipendiater og postdoc‘er, sier styremedlem Shuo-Wang Qiao til studentsavisen Universitas.
Universitetet i Oslo (UiO) har nettopp fått en Stipendiatenes Interesseforening.
-Stipendiater og postdoc‘er utgjør halvparten av de vitenskapelige årsverk ved UiO. Vi kommer til å oppleve en massiv utskiftning av professorer og amanuenser de neste 10-20 årene når halvparten av dem vil gå av med pensjon. En helt ny generasjon nye professorer er å finne blant dagens stipendiater og postdoc‘er, sier styremedlem Shuo-Wang Qiao til studentsavisen Universitas.

Stipendiatforeningen UiODOC kjemper for flere stipendiatstillinger ved universitetet. De peker på at stipendiatenes lønn ikke er konkurransedyktig i forhold til lønningene utenfor akademia, og beklager at UiO ikke prioriterte stipendiatene ved de lokale lønnsforhandlingene.

UiODOC tar også initiativ til tiltak for å øke gjennomføringsgraden, som tilgang til driftmidler og tilstrekkelig veiledning. Mange opplever det minimale driftsbudsjettet som et hinder for å gjennomføre doktogradsprosjektet.

Les mer på http://foreninger.uio.no/sfio
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her